Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Ověřování nákladů tisku

Zdroj údajů: ABC ČR za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2016 Tabulky a grafy na základě údajů ABC ČR zpracovala Unie v ydavatelů.
V České republice zahájila ověřování nákladů tisku UVDT (dnešní Unie vydavatelů) v roce 1993 prostřednictvím auditorské firmy. V roce 1996 zakládá UVDT společně s organizacemi ARA (dnešní AKA, Asociace komunikačních agentur) a ČSZV (České sdružení pro značkové výrobky) Kancelář ověřování nákladu tisku - ABC ČR (Audit Bureau of Circulations Česká republika). Již od následujícího roku, tj. od 1. 1. 1997, zajišťuje ABC ČR služby spojené s ověřováním nákladů tisku vlastními silami. V současné době je ABC ČR sdružením právnických osob s tripartitním zastoupením, které tvoří - Unie vydavatelů, Asociace mediálních agentur (ASMEA) a České sdružení pro značkové výrobky (ČSZV). V roce 1997 bylo ABC ČR rovněž přijato za řádného člena mezinárodní organizace The International Federation of Audit Bureaux of Certification (IFABC).
ABC ČR je nezávislým subjektem, který poskytuje služby na základě veřejně publikovaných metodik, které byly vytvořeny zástupci profesních organizací zastoupených v Metodické komisi ABC ČR. Členem metodické komise je v současné době 1 zástupce mediálních agentur, 1 zástupce zadavatelů inzerce a 7 vydavatelů novin a časopisů. Hlavní činností sdružení je zpracovávání hlášení o nákladech tisku, jejich pravidelné zveřejňování a ověřování a poskytování těchto údajů v prvé řadě vydavatelům, reklamním agenturám, inzerentům a členům IFABC. Pouze u titulů, které jsou v systému ABC ČR, je možné získat podrobnější informace, v jaké formě a v jaké výši je daný titul skutečně prodáván či distribuován.

V letošním roce ABC ČR oslavuje dvacetileté výročí, kdy byly poprvé ověřeny náklady tisku touto nezávislou organizací. V průběhu dvaceti let od založení sdružení došlo k několika změnám metodiky ověřování a to zejména směrem ke zveřejňování podrobnějších informací o nákladech tisku a ke zpřísnění pravidel, podle kterých jsou data ověřována. V době vzniku bylo členem ABC ČR 35 vydavatelství s 53 tituly. K dnešnímu dni je v systému ověřování nákladu tisku zapojeno 31 vydavatelů periodického tisku a 17 vydavatelů inzertních a účelových publikací. Celkem se pravidelně ověřuje 153 periodických titulů (z toho 26 titulů zveřejňuje údaje i o prodejích elektronické verze) a 22 inzertních a účelových publikací.

Do systému ověřování ABC ČR se může zapojit každé vydavatelství, které se před samotným vstupem do systému podrobí tzv. vstupnímu ověřování. To prokáže, zda účetní evidence vydavatele splňuje všechna kritéria řádného prokazování jednotlivých druhů nákladů. Vstupní ověřování se provádí za právě uplynulé pololetí dle všech ustanovení metodiky pro ověřování nákladů platné v době ověřování. V případě, že bylo vstupní ověřování úspěšně dokončeno, je s vydavatelem podepsána smlouva o poskytování standardních, popř. i nadstandardních služeb. Ověřování nákladů tisku probíhá ve dvou samostatných systémech – periodický tisk a inzertní a účelové publikace.

V systému ověřování nákladů periodického tisku jsou publikace distribuované formou předplatného nebo prodávané v pultovém či ostatním prodeji za minimálně 51 % ceny konečné spotřeby pultového prodeje, tj. ceny, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži. Dále se do prodaného nákladu započítávají i elektronické verze novin a časopisů prodávané formou předplatného nebo on-line prodeje. Vydavatel za elektronickou verzi musí rovněž inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu. Kromě prodaných nákladů je v rámci standardních služeb ověřován i tištěný náklad novin a časopisů. Vydavatel si může dále objednat tzv. nadstandardní služby, mezi které patří ověřování výtisků prodávaných za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby, případně distribuovaných zdarma na náklady vydavatelství. Jedná se o řízenou a ostatní distribuci. Další nadstandardní službou je ověřování souhrnných nákladů, tj. publikování souhrnných údajů o jednotlivých cenově rozlišených titulech, a ověřování celkově distribuovaného nákladu, který je součtem prodaného nákladu a nákladu distribuovaného za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby. Součástí nadstandardních služeb je i zveřejňování a ověřování elektronických verzí novin a časopisů, které byly prodány formou předplatného či on-line prodeje za 35 až 50,99 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu.
Nahlášené údaje jsou publikovány okamžitě po zpracování. Náklady tisku se ověřují zpětně, kdy ověřovaným obdobím je kalendářní pololetí, v němž se ověřuje jeden kalendářní měsíc. Ověřovaný měsíc stanovuje losem metodická komise. Ověřování probíhá na základě předložené účetní dokumentace dvakrát ročně u vydavatele. Jednou ročně pak probíhá ověřování pultového prodeje rovněž u distributorů tisku. Tolerance mezi daty, která byla zjištěna, a daty, která byla zveřejněna na základě hlášení vydavatele, nesmí přesáhnout 1 %.

V systému inzertních a účelových publikací jsou ověřovány publikace, které slouží zejména k propagaci firem, výrobků a služeb, k inzerci nebo k jinému komerčnímu záměru. Zájemcům jsou tyto publikace dostupné zpravidla zdarma.
V systému ověřování inzertních a účelových publikací se standardně ověřuje tištěný náklad. V rámci nadstandardních služeb se ověřuje řízená distribuce a počet distribučních míst.
Nahlášené údaje od vydavatele jsou, stejně jako u periodického tisku, okamžitě po zpracování publikovány a poté jednou za půl roku ověřeny. V tomto případě se však ověřuje celé dané pololetí. Tolerance mezi daty, která byla zjištěna, a daty, která byla zveřejněna na základě hlášení vydavatele, nesmí rovněž přesáhnout 1 %.


Aktuální informace o titulech, které jsou v systému ověřování ABC ČR, jsou pravidelně publikovány v t ýdeníku MarketingSalesMedia a na internetových stránkách www.abccr.cz a www.unievydavatelu.cz. Na internetových stránkách www.abccr.cz jsou k dispozici data od roku 1993.
ABC ČR – Audit Bureau of Circulations
Kancelář ověřování nákladu tisku
Adresa: Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8
Tel.: (+420) 224 815 028
E-mail: abccr@abccr.cz URL: www.abccr.cz

Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned