Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Evropská legislativa

Evropský vydavatelský trh prochází v posledních letech dynamickou transformací. V souladu s technologickými trendy i nároky příjemců obsahu tisku nabývá stále významnější úlohu digitální distribuce obsahu tisku prostřednictvím online a mobilních digitálních platforem. Tím se tisk stává součástí sektoru, který je nazýván digitální ekonomikou. Digitální ekonomika nabývá v důsledku tzv. čtvrté průmyslové revoluce i dalších rozsáhlých ekonomických změn zásadní význam v rozvoji ekonomiky jednotlivých zemí Evropské unie a její rozvoj je také jedním z předpokladů zachování konkurenceschopnosti Evropské unie jako celku ve světové ekonomice.

Nejvyšší výkonný orgán EU – Evropská komise proto klade velký důraz na rozvoj digitální ekonomiky v rámci Unie a snaží se vytvářet legislativní podmínky pro její co nejoptimálnější rozvoj. Komise připravuje a předkládá řadu legislativních návrhů týkajících se digitální ekonomiky. Některé z těchto norem se týkají samozřejmě také vydavatelů tisku jako účastníků digitální ekonomiky.

Cílem vydavatelů je, aby tyto legislativní normy ve svém důsledku skutečně odpovídaly aktuálním a budoucím potřebám vydavatelů, aby vydavatelé mohli v rámci digitálního mediálního trhu:
  • co nejvíce využívat výhod, které jim tento trh nabízí při vytváření a distribuci jimi vytvořeného obsahu
  • co nejlépe tento obsah přetvářet ve finanční příjmy důležité proto, aby mohli i nadále poskytovat vysoce kvalitní a rozmanitý obsah.
To znamená především, aby nově přijímané normy neomezovaly vydavatele v poskytování obsahu a také aby jim umožňovaly tento obsah adekvátně monetizovat a chránit před zneužíváním jinými subjekty k jejich obchodním aktivitám.

V první polovině roku 2017 je jako nejdůležitější okruhy, kde budou mít po svém přijetí nové legislativní normy významné důsledky pro činnost vydavatelů, možno určit především čtyři následující okruhy:
  • snížení sazby DPH pro digitální tisk a knihy
  • evropskou reformu autorského práva na jednotném digitálním trhu
  • nařízení o soukromí a elektronických komunikacích
  • novelu směrnice o audiovizuálních mediálních službách
Při prosazování zájmů a potřeb vydavatelů tak, aby jednotlivé regulující legislativní normy (nařízení a směrnice) skutečně plnily svou úlohu a pomáhaly vydavatelům při jejich zapojení do digitální ekonomiky a zároveň jim umožňovaly z tohoto zapojení co nejvíce těžit, hrají evropské vydavatelské asociace. Unie vydavatelů je členem dvou nejvýznamnějších z nich: EMMA – Evropské asociace časopiseckých médií a ENPA – Evropské asociace vydavatelů novin. Projednávání evropské legislativy neprobíhá jen v Evropské komisi a Evropském parlamentu, ale podílí se na něm i jednotlivé členské země. Mnoho úsilí proto musí při prosazování zájmů vydavatelů odvádět také národní vydavatelské asociace vydavatelů deníků a časopisů v jednotlivých členských zemích ve vztahu ke své reprezentaci (vládám, oborovým ministerstvům), která se na přípravě evropské legislativy podílí v rámci Rady Evropy, zejména v jejích pracovních orgánech.

Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned