Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Detail vydavatele

MLADÁ FRONTA, a. s.

Adresa: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon: 225 276 111
Fax: 225 276 222
E-mail: mf@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Zaměření: Vydavatelství zpravodajských, společenských,
ekonomických a odborných titulů a internetových titulů.
Generální ředitel: Ing. David Hurta
Ředitel divize Euro: Ing. David Hurta
Ředitel divize Online: Ing. Erik Dvořák
Ředitel divize Knihy: Ing. Tomáš Černý
Ředitel divize Medical Services: Karel Novotný, MBA
Finanční ředitelka: Ing. Hana Janecká
Ředitelka marketingu a distribuce: David Švanda
Adresa inzertního oddělení: Mezi Vodami 1952/9,
143 00 Praha 4 – Modřany
Obchodní ředitelka: Lenka Benetková
Tel. inzertního oddělení: 225 276 111
E-mail inzertního oddělení: inzerce@mf.cz
Tel. oddělení marketingu: 225 276 495
E-mail oddělení marketingu: svanda@mf.cz
Tel. oddělení distribuce: 225 276 495
E-mail oddělení výroby a distribuce: svanda@mf.cz

 


TIŠTĚNÉ TITULY


EURO - EKONOMICKÝ TÝDENÍK

Periodicita: týdeník
Charakteristika: Týdeník Euro je dnes nejprodávanějším a inzertně nejvýkonnějším
titulem soustředěným na byznys a byznysmeny v České republice. Tento titul si již
od roku 1998 každý týden předplácejí tisíce profesionálů z kategorií Decision Makers
a Opinion Makers, kteří rozhodují o prosperitě České republiky, o stomiliardových investicích a milionech pracovních míst. Pro tyto čtenáře je týdeník Euro jediným specializovaným týdeníkem typu B2B na domácím trhu.
Šéfredaktor: Vadim Fojtík
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon redakce: 225 276 461
E-mail redakce: redakceeuro@mf.cz
WWW: www.euro.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 475
E-mail inzerce: inzerce@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 bar. – 220 000,- Kč
Cena výtisku: 48,- Kč


PROFIT

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Nejstarší ekonomický magazín v ČR, vychází již od roku 1990. Přináší čtenářům ekonomické přehledy a analýzy a řadu odborných informací o podnikání v ČR.
Šéfredaktor: Jaroslav Matějka
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon redakce: 225 276 485
E-mail redakce: profit@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 475
E-mail inzerce: inzerce@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 90 000,- Kč
Cena výtisku: 39,- Kč, roční předplatné 390,- Kč

 


MEDICAL SERVICES


ACTA CHIRURGIAE PLASTICAE

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Acta Chirurgiae Plasticae je mezinárodní časopis, který vychází
v angličtině se souhrny v německém a českém jazyce. Publikovány jsou klinické, experimentální a teoretické studie z oboru plastické, rekonstrukční a estetické
chirurgie, chirurgie ruky, kraniofaciální chirurgie, léčby popálenin.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 30 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Časopis přináší aktuální doporučení a guidelines odborných společností (ČSARIM, ČSIM) a další informace se zaměřením na vzdělávání v anesteziologii a intenzivní medicíně, informace ze sjezdů a odborných konferencí.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 45 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Časopis lékařů českých je nejstarším a nejprestižnějším českým lékařským časopisem. Jako vědecký časopis publikuje původní vědecké práce ze
všech oborů medicíny; přináší také zprávy ze zahraničních sjezdů, dějin lékařství,
zprávy o životě lékařských společností, recenze knih.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 30 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


ČESKÁ DERMATOVENEROLOGIE

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Interdisciplinární periodikum pro postgraduální a kontinuální vzdělávání
v dermatologii, dětské dermatologii, korektivní dermatologii a venerologii.
Šéfredaktorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon redakce: 225 276 378
E-mail redakce: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 45 000,- Kč
Cena výtisku: řízená distribuce členům České akademie dermatovenerologie, předplatitelům, odborné akce


ČESKÁ GYNEKOLOGIE

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Hlavním zaměřením časopisu je postgraduální výuka a informace
o současném stavu a vývoji této oblasti medicíny doma a v zahraničí, dále publikace původních studií a zkušeností z klinické praxe a informace o činnosti odborných společností.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 45 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


ČESKÁ REVMATOLOGIE

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Časopis uveřejňuje články týkající se především revmatologie, ale i společné problematiky s dalšími obory, jako jsou ortopedie, imunologie, kožní
lékařství, endokrinologie, rehabilitace, farmakologie a vnitřní lékařství.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 45 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


ČESKÁ STOMATOLOGIE A PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Dva tituly tištěné v jednom svazku; Česká stomatologie je vědeckým časopisem, jehož cílem je publikovat práce základního a aplikovaného výzkumu
na úrovni klinických a experimentálních studií ze stomatologických a všech souvisejících oborů v problematice orálního zdraví. Praktické zubní lékařství uveřejňuje jednak práce
ze všech oblastí stomatologické péče, které jsou zaměřeny pro každodenní praxi, jednak
kazuistiky zajímavých a méně častých onemocnění v orofaciální oblasti.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 30 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


ČESKO-SLOVENSKÁ PEDIATRIE

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Časopis Česko-slovenská pediatrie přináší originální práce, výsledky výzkumů, kazuistiky, souborné referáty, informace o péči o dítě, informace o nových knihách, kongresech z oblasti obecné pediatrie, z jednotlivých specializovaných úseků pediatrie, dále z oblastí dětské péče vůbec.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 45 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


EPIDEMIOLOGIE, MIKROBIOLOGIE, IMUNOLOGIE

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Časopis publikuje původní práce, souborné referáty
s epidemiologicko-mikrobiologickou tematikou, podává informace z praxe.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 30 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


GERIATRIE A GERONTOLOGIE

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Časopis Geriatrie a Gerontologie je odborným časopisem České gerontologické a geriatrické společnosti. Vytváří prostor pro publikace statí
přehledových i původních, jejichž autoři jsou z řad lékařů i nelékařů.
Koordinátorka: MUDr. Andrea Skálová
Telefon: 225 276 418
E-mail: skalova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 30 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


GYNEKOLOG – časopis ženských lékařů

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Interdisciplinární a prakticky zaměřený čtvrtletník přináší kvalitní informace pro celoživotní vzdělávání i gynekologickou praxi, ale i pro všechny lékaře
se vztahem ke gynekologii a porodnictví. Kromě přehledných článků časopis publikuje aktuální informace, praktické rady, diskusní příspěvky a experta.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 38 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné 396,- Kč


ORTOPEDIE

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Časopis Ortopedie si klade za cíl být důležitým zdrojem praktických informací pro ortopedy, traumatology a revmatology.
Šéfredaktor: Prof. MUDr Tomáš Trč, CSc., MBA
Telefon: 774 557 415
E-mail: kocovai@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 40 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné 552,- Kč


OTORINOLARYNGOLOGIE A FONIATRIE

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie přináší originální práce,
výsledky výzkumů a souborné referáty.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 30 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


POSTGRADUÁLNÍ GASTROENTEROLOGIE & HEPATOLOGIE

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Interdisciplinární periodikum pro postgraduální a kontinuální vzdělávání
v gastroenterologii a hematologii. Monotematická čísla sestavená pod edičním
vedením předního odborníka.
Šéfredaktorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon redakce: 225 276 378
E-mail redakce: lizlerova@mf.cz
WWW: www.postgradmed.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 45 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné


POSTGRADUÁLNÍ MEDICÍNA

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Exkluzivní odborný časopis, který je koncipovaný jako zdroj informací
pro kontinuální celoživotní vzdělávání lékařů. Cílem Postgraduální medicíny je zprostředkovat ambulantním i nemocničním lékařům a studentům lékařství a
farmakologie pravidelný přístup k současným medicínským poznatkům, a to
v přehledné a přístupné formě.
Šéfredaktorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon redakce: 225 276 378
E-mail redakce: lizlerova@mf.cz
WWW: www.postgradmed.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 59 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné 749,- Kč


PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Časopis je odborným lékařským periodikem zaměřeným na problematiku pracovního lékařství, nemocí z povolání, hygieny práce, poskytování zdravotní péče pracujícím (závodní preventivní péče) a dalších oborů a odvětví, které s uvedenou tematikou souvisejí.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 30 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Časopis poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání všeobecným lékařům, stejně jako lékařům jiných oborů.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 65 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


REHABILITACE A FYZIKÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Vzrůstající význam rehabilitace v řešení životní problematiky jedince postiženého na zdraví a stoupající podíl léčebné rehabilitace i fyzikálních prostředků
v dnešní přetechnizované medicíně si vynutily vznik časopisu, který by se zabýval celou oblastí léčebné, pracovní, sociální rehabilitace, fyzikální medicíny, myoskeletální (manuální) medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, ale i ortotiky a protetiky i všech disciplín,
které s rehabilitací přímo či nepřímo souvisí.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 30 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


REVIZNÍ A POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Časopis publikuje původní odborné práce, obecně zaměřené a
koncepční články, souborné referáty, zkušenosti z praxe a aktuální informace
z daných oborů.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 30 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


TEMPUS MEDICORUM

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Časopis vydává Česká lékařská komora, Mladá fronta zajišťuje inzerci, grafické práce, tisk a distribuci. TEMPUS MEDICORUM je jediný časopis v České republice, který pokrývá celou skupinu lékařů, bez ohledu na specializaci.
Šéfredaktor: MUDr. Milan Kubek
Telefon redakce: 227 211 329
E-mail redakce: prezident@clkcr.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 95 000,- Kč
Cena výtisku: všem lékařům/členům České lékařské komory na privátní adresy


TRANSFUZE A HEMATOLOGIE DNES

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky
s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování
styčných témat z jiných medicínských oborů.
Koordinátorka: MUDr. Michaela Lízlerová
Telefon: 225 276 378
E-mail: lizlerova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 30 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP,
tel. 296 181 805 – Jana Spalová


VAKCINOLOGIE

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Časopis Vakcinologie si klade za cíl být důležitým zdrojem informací
pro praktické lékaře a pediatry v oblasti vakcinologie. Jediný časopis v České
republice zabývající se exkluzivně vakcinologií.
Šéfredaktor: Prof. MUDr Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Telefon: 225 276 418
E-mail: skalova@mf.cz
WWW: www.mf.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 45 000,- Kč
Cena výtisku: roční předplatné 368,- Kč


ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA

Periodicita: čtrnáctideník
Charakteristika: Zdravotnictví a medicína je časopis pro odborníky ve zdravotnictví – lékaře, farmaceuty, nelékařské zdravotnické pracovníky, manažery a zaměstnance
státní správy.
Šéfredaktorka: MUDr. Andrea Skálová
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon redakce: 225 276 295
E-mail redakce: klusakova@mf.cz
WWW: www.zdravi.e15.cz
Adresa inzerce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon inzerce: 225 276 393
E-mail inzerce: medicalservices@mf.cz
Cena inzerce: 1/1 – 64 000,- Kč
Cena: roční předplatné 299,- Kč

 


AUTOBIBLE.CZ

http://www.Autobible.cz
Charakteristika: Online magazín Autobible.cz je zaměřený na automobily, motocykly
a život řidiče. Vedle zpravodajství z oboru magazín Autobible.cz přináší také erudované testy, včetně podrobného srovnávání konkurenčních modelů a recenze ojetých vozů.
Vedoucí redakce: Bc. Lukáš Benzl
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: benzl@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


CNEWS.CZ

http://www.Cnews.cz
Charakteristika: Magazín Cnews.cz je čtvrtým nejnavštěvovanějším českým webem zaměřeným na IT zpravodajství. Spuštěn byl v dubnu 2010, od té doby na něm vyšlo
téměř 50 000 článků o počítačích, mobilech, internetu a jiných moderních technologiích.
Product manager: Bc. Lukáš Benzl
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: benzl@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


COCHCEŠ.CZ

http://www.CoChceš.cz
Charakteristika: Srovnání cen produktů šetří čas i peníze.
Product manager: Ing. Ondřej Rulf
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: rulf@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


SERVERY, INTERNETOVÉ TITULY


EDNA.CZ

http://www.Edna.cz
Charakteristika: Edna.cz je web pro fanoušky televizních seriálů, stejně jako
vybraných filmových sérií.
Product manager: Bc. Michal Smetana
Adresa redakce: Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: smetana@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


EURO.CZ

http://www.Euro.cz
Charakteristika: Ekonomický zpravodajský server zaměřující se zejména na informace typu B2B a služby pro byznys.
Šéfredaktor: Jiří Holuša
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon redakce: 225 347 298
E-mail redakce: redakceeuro@mf.cz
Informace o inzerci: inzertní oddělení provozovatele, inzerce@euro.cz
Cena inzerce: viz ceník a obchodní podmínky na www.euro.cz


EURO24.CZ

http://www.Euro.e15.cz
Charakteristika: Informační služba Euro24 je denní, nezávislé a komplexní elektronické zpravodajství převážně ze světa českého byznysu, ekonomiky a politiky.
Šéfredaktor: Jiří Holuša
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
Telefon redakce: 225 347 298
E-mail redakce: redakceeuro@mf.cz
Informace o inzerci: inzertní oddělení provozovatele, euro24@mf.cz
Cena inzerce: viz ceník a obchodní podmínky na www.euro.cz


EXCALIBUR.CZ

http: //www.excalibur.cz
Charakteristika: Excalibur.cz se vyvinul z bývalého komunitního herního webu WoT.cz, který se zaměřoval na hry World of Tanks, World of Warships, War Thunder
a Armored Warfare, a který v prosinci 2015 překonal hranici 1 250 000 zobrazení.
Product manager: Bc. Michal Smetana
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: smetana@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


FINANCE.CZ

http://www.Finance.cz
Charakteristika: Webový magazín o osobních financích.
Vedoucí redakce: Ing. Erik Dvořák
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: dvorake@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


FLEK.CZ

http://www.Flek.cz
Charakteristika: Flek.cz je pracovní portál, který návštěvníkům poskytuje širokou
nabídku aktuálních pracovních míst a brigád stejně jako možnost pracovní inzerát
vložit a najít pracovníka pro firmy i jednotlivce.
Vedoucí redakce: Bc. Markéta Witoszová
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: witoszova@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


HRYPRODÍVKY.CZ

http://www.Hryprodivky.cz
Charakteristika: HPD.cz (HryProDívky.cz) je web zaměřený na hry hlavně
pro dívky! Svoje si tam najde každá slečna, a to nejen hry. Na webu si
mohou přečíst o nejnovějších trendech v kosmetice či módě.
Vedoucí redakce: Marek Veselý
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: info@hryprodivky.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení

ONLINE TITULY


KNIHA.CZ

http://www.Kniha.cz
Charakteristika: Internetové knihkupectví Kniha.cz nabízí kompletní sortiment
knižního trhu ČR s více než 60 tisíci knih všech žánrů k osobnímu odběru
na více než 500 výdejních místech.
Product manager: Ing. Erik Dvořák
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: dvorake@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 237
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní


LETENKYLEVNĚ.CZ

http://www.Letenkylevne.cz
Charakteristika: Web Letenkylevně.cz je určený zájemcům o výhodné cestování.
Na jednom místě tu uživatelé najdou pravidelné tipy na výhodné nabídky letenek
do nejrůznějších evropských i světových destinací, informace o nových linkách
do České republiky a okolních zemí a jiné zajímavé aktuality z oblasti létání.
Product manager: Ing. Erik Dvořák
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: dvorake@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 237
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


MŮJSOUBOR.CZ

http://www.Mujsoubor.cz
Charakteristika: Web Můjsoubor.cz svým návštěvníkům nabízí ke stažení více než
6000 aplikací, programů a her zdarma. Toto číslo každým dnem roste o zajímavé
a aktuální programy.
Product manager: Jan Juránek
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: info@mujsoubor.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


NASVAH.CZ

http: //www.NaSvah.cz
Charakteristika: Denně společně s našimi partnery aktualizuje web NaSvah.cz sněhové podmínky, informace o stavu sjezdovek, ceníky, počty otevřených vleků či webkamery.
Product manager: Ing. Ondřej Rulf
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: rulf@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


PROFIT.CZ

http://www.Profit.cz
Charakteristika: S novou podobou tištěného Profitu přichází na online trh také zcela
nový web Profit.cz. Web je zaměřený na manažery a střední management
významných podniků ČR.
Product manager: Ing. Erik Dvořák
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: dvorake@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


RAKETKA.CZ

http://www.Raketka.cz
Charakteristika: Raketka.cz je zábavní herní web pro všechny bez rozdílu věku.
Svou hru si tu najdou jak ti nejmenší, tak i maminky na mateřské nebo babičky
s vnoučaty.
Product manager: Marek Veselý
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: info@raketka.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


STÁHNU.CZ

http://www.Stahnu.cz
Charakteristika: Stahovací server Stáhnu.cz byl vybudován od prvního souboru
a v současnosti nabízí přes 6000 aplikací, programů a her.
Product manager: Jan Juránek
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: info@stahnu.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


VIDEAČESKY.CZ

http://www.Videacesky.cz
Charakteristika: Začátkem roku 2010 vznikl nadšenecký web Videačesky.cz,
který uživatelům přinesl zajímavá videa opatřená českými titulky.
Product manager: Jan Juránek
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: info@videacesky.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení


ZDRAVÍ.EURO.CZ

http: //www.Zdravi.euro.cz
Charakteristika: Server je určen všem pracovníkům ve zdravotnictví, především lékařům, farmaceutům, manažerům nemocnic, zdravotním sestrám, studentům medicíny a dalším zástupcům středního zdravotnického personálu.
Šéfredaktor: Denis Drahoš
Adresa redakce: Mezi Vodami 1952/9, 143 00 Praha 4 – Modřany
E-mail redakce: klusakova@mf.cz
Telefon inzerce: 225 276 437
Cena inzerce: informace poskytnou jednotlivá inzertní oddělení

Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned