Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Detail vydavatele

EXTRA PUBLISHING, s . r. o.

Adresa: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon: 546 606 008
E-mail: 549 210 724
Zaměření: Extra Publishing je největší české vydavatelství populárně naučných titulů.
Jednatelé: Ivan Pospíšil, Pavel Pospíšil, Petr Broža
Obchodní ředitel: Pavel Pospíšil
Vedoucí oddělení distribuce: Marcela Rešková
Tel. distribuce: 545 211 880
Fax distribuce: 549 210 724
E-mail distribuce: predplatne@epublishing.cz
Ředitelka inzerce: Anna Mařáková
Inzerce Praha: Iva Procházková 724 309 309, Jana Ambrozková 724 812 446
Adresa inzertního oddělení: Anděl Park Smíchov, Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
Tel. inzertního oddělení: 724 322 333
Fax inzertního oddělení: 549 210 724
E-mail inzertního oddělení: inzerce@epublishing.cz

 


TIŠTĚNÉ TITULY


100+1 HISTORIE

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Napínavá a čtivá historie.
Šéfredaktorka: Vendula Hrnčířová
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: Emailové adresy zaměstnanců
vydavatelství jsou tvořeny podle vzoru prijmeni@epublishing.cz.
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000 Kč,-
Cena výtisku: 39,90 Kč


100+1 HISTORIE SPECIÁL

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Tematicky zaměřený speciál časopisu Otazníky historie.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 49,90 Kč


100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST

Periodicita: čtrnáctideník
Charakteristika: Legendární čtrnáctideník plný zajímavostí
z celého světa je nejstarší dosud vycházející populárně-naučný
titul v ČR s tradicí od roku 1964.
WWW: www.stoplusjednicka.cz
Šéfredaktor: David Bimka
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: 101@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 145 000,- Kč
Cena výtisku: 35,90 Kč


100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST SPECIÁL

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Tematicky zaměřený speciál časopisu 100+1.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 145 000,- Kč
Cena výtisku: 79,90 Kč


100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST SPECIÁL - RETRO

Periodicita: 1x ročně
Charakteristika: Výběr z historických vydání 100+1.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 145 000,- Kč
Cena výtisku: 49,90 Kč


100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST KŘÍŽOVKY

Periodicita: 6x ročně
Charakteristika: křížovky 100+1
Cena inzerce: 1/1 bar. - 145 000,- Kč
Cena výtisku: 29,90 Kč


100+1 ZÁZRAKY MEDICÍNY

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Zázraky medicíny jsou fakta, rozbory,
rozhovory z oblasti medicíny, chemie a zdravovědy. V titulu
se čtenáři dočtou objektivní údaje aktuálních farmaceutických
témat, různé pohledy na nemoci a jejich léčení,
psychosomatické příčiny nemocí, chemické a fyziologické
rozbory těla, názory psychologie a podobně. Časopis svým
vzhledem a skladbou patří mezi seriózní tituly o zdraví
a medicíně cílící na čtenáře, který se stará o své fyzické
i psychické zdraví. Slepě nevěří jakémukoliv trendu,
ale selským rozumem si je schopen na základě faktů vybrat
pro sebe nejlepší cestu jak z klasického medicínského
pole, tak alternativního. Je to čtenář, který přemýšlí o svém
životě a světě kolem sebe. Je schopen sám o sobě rozhodovat.
Šéfredaktor: Jan Halm
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Informace o inzerci: viz vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. - 135 000,- Kč
Cena výtisku: 39,90 Kč


ČASOSTROJ

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Ilustrovaný zábavný časopis Časostroj
zve do historie mladé čtenáře a jejich rodiče.
WWW: www.epublishing.cz/casostroj
Šéfredaktorka: Tereza Sýkorová
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: Emailové adresy zaměstnanců
vydavatelství jsou tvořeny podle vzoru prijmeni@epublishing.cz.
Informace o inzerci: viz vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 69,90 Kč


ČASOSTROJ SPECIÁL

Periodicita: 2x ročně
Charakteristika: Tematicky zaměřený speciál časopisu Časostroj.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 79,90 Kč


EXTRA HISTORIE – KAUZY

Periodicita: čtvrtletník
Šéfredaktor: Václav Kaška
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: historie@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 59,90 Kč


EXTRA VÁLKA – BITVY

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Nejvýznamnější konfl ikty 19. a 20. století v podrobném pohledu.
WWW: www.epublishing.cz/bitvy
Šéfredaktor: Vojtěch Borek
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: extravalka@epublishing.cz
Adresa inzertního oddělení: Anděl Park Smíchov, Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
E-mail inzerce: inzerce@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 44,90 Kč


EXTRA VÁLKA – VOJSKA

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Legendární ozbrojené složky.
WWW: www.epublishing.cz/vojska-extra-valka
Šéfredaktor: Vojtěch Borek
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: extravalka@epublishing.cz
Adresa inzertního oddělení: Anděl Park Smíchov, Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
E-mail inzerce: inzerce@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 59,90 Kč


EXTRA VÁLKA – ZBRANĚ

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Časopis je věnován výhradně zbraním, jejich konstruktérům
a nasazení v boji od 2. poloviny 19. století až do současnosti.
WWW: www.epublishing.cz/zbrane-extra-valka
Šéfredaktor: Pavel Pečínka
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: extravalka@epublishing.cz
Adresa inzertního oddělení: Anděl Park Smíchov, Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
E-mail inzerce: inzerce@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 59,90 Kč


EXTRA VÁLKA – I. SVĚTOVÁ

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Vše o Velké válce.
Šéfredaktor: Viktor Grossmann
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: extravalka@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 59,90 Kč


Ostatní weby

EXTRA VÁLKA – I. SVĚTOVÁ SPECIÁL

Periodicita: 2x ročně
Charakteristika: Tematicky zaměřený speciál časopisu I. SVĚTOVÁ.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 79,90 Kč


EXTRA VÁLKA – II. SVĚTOVÁ

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Největší konflikt dějin v detailním pohledu.
Šéfredaktor: Jiří Suchánek
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: extravalka@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 49,90 Kč


EXTRA VÁLKA – II. SVĚTOVÁ SPECIÁL

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Jiný pohled na 2. světovou válku.
Tematicky zaměřený speciál časopisu II. SVĚTOVÁ.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 79,90 Kč


HISTORICKÉ VÁLKY

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Války starověké, křižácké, husitské, třicetileté, napoleonské a další.
WWW: www.epublishing.cz/historicke-valky
Šéfredaktor: Jindřich Kačer
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: historickevalky@epublishing.cz
Adresa inzertního oddělení: Anděl Park Smíchov, Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
E-mail inzerce: inzerce@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 59,90 Kč


HISTORICKÁ ČERVENÁ KNIHOVNA

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Pravdivé příběhy lásky, vášně a zrady.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 49,90 Kč


PŘEŽÍT

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Titul Přežít je skvělým titulem pro muže
středního věku, kteří se nebojí riskovat, zajímají se o
zbraně, bojová umění, armádu, obranu, fyzickou kondici
bez naleštěných posiloven, sportovní vybavení a vybavení
pro střelbu, přežití v drsných podmínkách a technologie
související se střelbou a adrenalinovými sporty.
Měsíčník je unikátním a pravým titulem pro muže, kteří
se nezajímají jen o účesy a parfémy. Kteří chtějí ochránit
sebe a rodinu s racionálním přístupem gentlemana.
Zápal pro armádu a zbraně v moderní civilizaci není jen
pro muže bez uplatnění, ale naopak pro muže, kteří
se zajímají o světovou politiku, svojí bezpečnost a mohou
si dovolit svoje finanční prostředky investovat do takto
náročných koníčků.
Šéfredaktor: Viktor Grossmann
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 69,90 Kč


PŘÍRODA

Periodicita: dvouměsíčník
Charakteristika: Příroda je první lifestylový magazín,
který je o přírodě v její ryzí podobě od A do Z.
Šéfredaktor: Marek Telička
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: priroda@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 135 000,- Kč
Cena výtisku: 79,90 Kč


PŘÍRODA SPECIÁL

Periodicita: 1x ročně
Charakteristika: Putování po kontinentech a ekosystémech planety.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 135 000,- Kč
Cena výtisku: 149,90 Kč


TAJEMSTVÍ ČESKÉ MINULOSTI

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Exkluzivní magazín stoprocentně věnovaný české historii.
Šéfredaktor: Marek Vlha
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: tcm@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 69,90 Kč


TAJEMSTVÍ VESMÍRU

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Populárně-naučný magazín o průzkumu a dobývání
vesmíru, kosmonautice, technice, astronomii a pozorování vesmíru.
WWW: www.tajemstvi-vesmiru.cz
Šéfredaktor: Petr Broža
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: vesmir@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 69,90 Kč


TAJEMSTVÍ VESMÍRU SPECIÁL

Periodicita: 2x ročně
Charakteristika: Tematicky zaměřený speciál časopisu Tajemství vesmíru.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 79,90 Kč


VÁLKA REVUE

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Populárně-naučný magazín zaměřený na dějiny vojenství.
Šéfredaktor: Jan Čurda
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: historie@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 49,90 Kč


VÁLKA REVUE SPECIÁL

Periodicita: čtvrtletník
Charakteristika: Detailní pohled na válečné události a kapitoly
z dějin vojenství. Tematicky zaměřený speciál časopisu VÁLKA REVUE.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 79,90 Kč


ŽIVÁ HISTORIE

Periodicita: měsíčník
Charakteristika: Historický magazín s dárkem.
Šéfredaktorka: Andrea Poláčková
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: Emailové adresy zaměstnanců
vydavatelství jsou tvořeny podle vzoru prijmeni@epublishing.cz.
Informace o inzerci: viz inzerce vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 59,90 Kč


ŽIVÁ HISTORIE SPECIÁL

Periodicita: 2x ročně
Charakteristika: Co vám ze stránek běžných vydání uniklo:
Tematicky zaměřený speciál časopisu ŽIVÁ HISTORIE.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 99,90 Kč


ŽIVÁ HISTORIE SPECIÁL - POKLADY

Periodicita: 1x ročně
Charakteristika: Sbírka historických artefaktů a reprintů vzácných rukopisů.
Cena inzerce: 1/1 bar. – 89 000,- Kč
Cena výtisku: 99,90 Kč

 


SERVERY, INTERNETOVÉ TITULY


STOPLUSJEDNICKA.CZ

http://www.stoplusjednicka.cz
Charakteristika: Denně zajímavosti ze světa vědy, techniky, lidí, přírody a cestování.
Šéfredaktor: Martin Reichman
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: 101@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.


TAJEMSTVI-VESMIRU.CZ

http://www.stoplusjednicka.cz
Charakteristika: Denně zajímavosti o dobývání, objevování
a pozorování vesmíru.
Šéfredaktor: Petr Broža
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: vesmir@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.


ZADNAVELKAVEDA.CZ

http://www.azdnavelkaveda.cz
Charakteristika: Nejnovější objevy, věda v životě lidí.
Šéfredaktor: Martin Reichman
Adresa redakce: Bubeníčkova 4368/9, 615 00 Brno
Telefon redakce: 546 606 008
Fax redakce: 549 210 724
E-mail redakce: vead@epublishing.cz
Informace o inzerci: viz vydavatelství Extra Publishing, s. r. o.

Sms pujcky ihned nonstop sms pujcky nonstop pujcky ihned nonstop pujcky sms ihned