Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Kalendář událostí roku 2013

Leden 2013

Vydavatelství Bauer Media začalo vydávat titul Retro. Časopis se zabývá osudovými příběhy slavných hvězd. Zároveň v lednu naposledy vyšly tituly Style, Love Star a Autocar.

Vydavatelství Ringier Axel Springer CZ spustilo internetový projekt Náhrady.cz zaměřený na vymáhání náhrad u leteckých společností.

Vydavatelství Mladá fronta relaunchovalo lifestylový měsíčník Dieta. Po deseti letech změnilo grafi ckou podobu včetně loga a sloganu.

Vydavatelství Empresa Media převzalo od televize Barrandov vydávání měsíčníku pro děti Animáček. Časopis je určen především pro děti ve věku od tří do sedmi let.

V představenstvu společnosti MAFRA došlo ke sloučení odpovědností za iDnes.cz, digitální rubriky, servisní nabídky a obchod do kompetence Romana Latuskeho. Koncem ledna zároveň z vydavatelství odešel výkonný ředitel Metro ČR Ondřej Sychrovský.

Ekonomický týdeník Ekonom upravil design titulní strany. Nová grafi cká podoba titulní strany vznikla ve studiu ReDesign a jejím cílem je dávat větší prostor logu a hlavnímu titulku.

Únor 2013

Ve dnech 7. a 13. února proběhla specializovaná školení pro pracovníky mediálních agentur o plánování a nákupu inzerce v periodickém tisku. Školení vzhledem ke značnému zájmu proběhla ve dvou termínech pro dvě skupiny mediálních agentur. Na programu obou školení bylo téma efektivity a efektu inzerce v tisku dokumentované celou plejádou argumentů založených na domácích a zahraničních výzkumech. Další částí školení byla prezentace o implementačním plánování reklamy tisku zaměřená na zdůraznění pozitivních charakteristik tiskové reklamy v porovnání s dalšími médii. Na programu školení v prvním termínu byla také prezentace o kreativitě tiskové inzerce. Součástí obou školení byl workshop/test, v němž si účastníci mohli vyzkoušet své znalosti v plánování tiskové inzerce na základě zadání. Školení se celkově zúčastnilo více než 50 pracovníků mediálních agentur, kteří vyjádřili svou spokojenost s obsahem a kvalitou školení a zdůrazňovali, že je školení přimělo pozitivně uvažovat o tiskové inzerci, věnovat jí více pozornosti a objektivně hodnotit její efekty a přednosti ve srovnání s jinými mediatypy.

kalendř akcí únor 1

Dne 14. února zahájila WAN-IFRA vydávání nového dvouměsíčníku World News Publishing Focus, který má za cíl poskytovat členům této asociace a ostatním čtenářům informace o nejvýznamnějších otázkách týkajících se činnosti odvětví. Digitální verze titulu byla zpřístupněna vydavatelům zdarma.

Sekce časopisů Unie vydavatelů uspořádala 27. února prezentaci výsledků pilotní etapy výzkumu efektivity inzerce v časopisech StarchMetrix, který pro sekci realizovala agentura GfK Czech. Prezentace se zúčastnilo na 50 pracovníků mediálních agentur, zadavatelů reklamy a vedoucích inzertních pracovníků vydavatelství tisku, u nichž výzkum i jeho výsledky vzbudily značný zájem.

Vydavatelství Economia zastavilo vydávání titulů Hotel & Spa Management či Trend Marketing.

Sanoma Media Praha relaunchovala svůj klíčový ženský týdeník Vlasta. Cílem proměny bylo zaujmout zejména čtenářky ve věku 40-49 let. Byly přidány rubriky jako Doma, Test, Wellness, Psychologie nebo Vztahy a titul byl poprvé publikován v digitální podobě.

kalendř akcí únor 2

Do vydavatelství Astrosat nastoupila na pozici ředitelky marketingu Andrea Brunclíková, která působila více než 10 let jako senior marketing manažer ve vydavatelství Sanoma Media Praha.

Novým místopředsedou představenstva akciové společnosti Economia se stal Kamil Čermák.

FIPP uspořádal již počtvrté osvědčený kurs pro široký okruh pracovníků časopiseckých vydavatelství Digital Publishing Course zaměřený na digitální technologie a jejich využití na časopiseckém trhu.

Březen 2013

Na vedoucí pozici v titulu Marketing & Media nastoupil Václav Sochor, který se zároveň ujal funkce publishera divize B2B vydavatelství Economia.

Deník Blesk spustil bezplatnou sobotní přílohu Blesk TV mánie, šestnáctistránkový magazín o zákulisí televizního světa.

Společnost Sanoma Media Praha provedla přeměnu svého týdeníku Story na čtrnáctideník.

Vydavatelství Empresa Media začalo vydávat nový odborný marketingový magazín s názvem MarketingSalesMedia. Je určen především pro čtenáře, kteří přichází do styku s obchodními aktivitami ve fi rmách, primárně pro obchodní a marketingová oddělení. Vedoucím projektu se stal bývalý šéfredaktor týdeníku Marketing&Media Daniel Köppl.

Společenský časopis OK! Magazine se březnovým a dubnovým číslem po roce existence na českém trhu představil v inovované podobě. Kromě grafi ckých změn rozšířil rubriku o zdraví a vztazích a více se zaměřil na české osobnosti.

V Berlíně proběhl již šestý Digital Innovators Summit organizovaný FIPP a německou asociací časopisů VDZ. Tento summit se v průběhu let stal nejvýznamnějším odborným setkáním časopiseckého průmyslu z celého světa na téma digitalizace. Cílem konference bylo pomoci časopiseckým manažerům nacházet nebo vyvíjet nejlepší technologická řešení a obchodní strategie na digitálním trhu.

kalendř akcí březen 1

V Hamburku se uskutečnila konference Printing Summit pořádaná WAN-IFRA. Během dvoudenního setkání odborníci z různých částí světa představili globální trendy v tiskařských technologiích.

Duben 2013

17. dubna byly prezentovány výsledky specializovaného výzkumu B2B časopisů, který pro Sekci časopisů Unie vydavatelů uspořádala výzkumná agentura MillwardBrown Czech Republic. B2B časopisy byly nejčastěji hodnoceny jako hlavní zdroj inspirace a aktuálních informací z oboru a inzerce v nich nebyla respondenty vnímána jako rušivá.

kalendř akcí duben 1

Slavnostní vyhlášení výsledků devátého ročníku soutěže Časopis roku proběhlo 11. dubna. Ročníku se zúčastnilo celkem 36 titulů, 5 digitálních projektů a 26 obálek časopisů, které přihlásilo 17 vydavatelů.

kalendř akcí duben 2

kalendř akcí duben 3

Unie vydavatelů 23. dubna na tiskové konferenci zahájila projekt Chytrá kampaň, který je součástí širšího projektu zaměřeného na podporu periodického tisku realizovaného ve spolupráci s agenturou AMI Communications. Od tohoto dne začali vydavatelé publikovat inzeráty prezentující přednosti tiskové reklamy. Celkem v průběhu jarní kampaně do poloviny června otisklo 15 vydavatelů na 370 inzertních stranách 676 spotů kampaně. Spolu se zahájením kampaně byla spuštěna microsite Chytrá kampaň, která rozšiřuje argumenty na podporu tiskové inzerce obsažené v inzerátech.

Vydavatelství Ringier Axel Springer CZ začalo nabízet nový reklamní formát Dobrý výrobek vycházející z formy advertorialu a určený především pro výrobky a služby, které oslovují širší cílové skupiny. Zadavatelé ho mohli využít napříč všemi tištěnými a onlinovými tituly vydavatelství s výjimkou týdeníku Reflex.

Společnost Bauer Media Praha vyhlásila pokračování v úpravě portfolia svých titulů a ukončila vydávání časopisu Family Star, který převzala od vydavatelství Stratosféra. Poslední číslo tohoto měsíčníku vyšlo v květnu.

Dne 24. dubna vyšel ve vydavatelství Sanoma Media Praha pod značkou měsíčníku Marie Claire speciál pro jaro a léto Marie Claire Enfants, který nabídl především módu pro děti od narození do dvanácti let.

Dne 30. dubna rezignovala na funkci předsedkyně ABC ČR Ing. Květa Čechová.

Deník Lidové noviny si v roce 2013 připomněl 120. výročí svého vzniku. V rámci vzpomínky se uskutečnila série setkání a diskusí s redaktory na vysokých školách, konference o ochraně osobnosti v internetovém věku a putovní výstava fotografií.

Americká společnost editorů magazínů představila fi nalisty soutěže o nejlepší magazín roku, které se zúčastnily jak tištěné, tak digitální tituly. Časopis National Geographic získal celkem sedm nominací a stal se tak nejúspěšnějším v této anketě.

Nizozemský online deník De Correspondent, který začal vycházet až v září, stihl už pár dnů po dubnovém oznámení svého vzniku získat více než milion euro na svůj provoz. Unikátní projekt je zaměřen na kvalitní žurnalistiku s důrazem na analýzy, detailní informace a komentáře a vychází bez reklamy. Čtenáři přispívají částkou ve výši 60 euro za rok.

Vyšlo druhé vydání informačního dvouměsíčníku WAN-IFRA World News Publishing Focus březen-duben 2013 zabývající se například zlepšením celkového trendu vývoje novin ve Spojených státech od začátku roku či pozitivním trendem vývoje inzerce v Asii. Byl představen novinový trh v Thajsku, místě konání Světového novinového kongresu. Část obsahu byla věnována novinkám v oblasti zavádění placeného novinového obsahu.

WAN-IFRA zahájila provoz nové webové služby s názvem News Publishing Directory. Tato kontaktní databáze zahrnuje dodavatele pro novinový průmysl z řady oborů a činností.

Květen 2013

3. května uplynulo právě 20 let od prvního Světového dne svobody tisku. Světový den svobody tisku vznikl a každoročně je připomínán proto, aby tisk a další média dala najevo, že svoboda informací a slova není ani dnes ve světě samozřejmostí, ale ve skutečnosti práva na svobodu informací bez omezení může plně užívat pouze 17 procent obyvatel naší planety.

Dne 16. května se uskutečnila společná prezentace výsledků výzkumů MEDIA PROJEKT a RADIO PROJEKT za 4. čtvrtletí 2012 a 1. čtvrtletí 2013 organizovaná SKMO, ve spolupráci s agenturami MEDIAN a STEM MARK. Poprvé byla představena data získaná MEDIANem ve spolupráci s novým realizátorem, agenturou STEM MARK. Podle těchto výsledků zásah tiskových titulů v české populaci zůstal takřka nezměněn.

kalendř akcí květen 1

Ročenka Unie vydavatelů 2013 vyšla 20. května jako příloha týdeníku Marketing & Media. Ročenka je stále k dispozici v elektronické podobě na webu Unie vydavatelů v sekci Publikace.

Šéfredaktorem deníku Blesk byl jmenován Radek Lain. Tímto zároveň skončila dvouletá mise Pavla Šafra na pozici ředitele integrovaného newsroomu skupiny Blesk a Aha!, který se vrátil na post šéfredaktora týdeníku Reflex.

Vydavatelství Naked Dog převzalo od vydavatelství Burda Praha počítačový herní měsíčník Level.

Vydavatelství RF Hobby uvedlo na trh již svůj 33. titul. Nový časopis z edice „Století objevů“ spadá pod časopis 21. století Extra a specializuje se na témata z oblasti moderních technologií, medicíny i na důležité milníky v dějinách lidstva.

Mediální fi rma AGF Media upravila grafi ku, logo i název svého týdeníku a spustila nový zpravodajský web s regionálními informacemi. Z původního názvu 5+2 dny se stal 5plus2.

Šéfredaktorem měsíčníku Strategie vydavatelství Mladá fronta se od 2. května stal Radek Polák, který vystřídal Miroslava Honsů.

Šéfredaktorkou časopisu o vaření Gurmet vydavatelství Astrosat se stala Jitka Rákosníková, dosavadní šéfredaktorka titulu F.O.O.D. Mladé fronty a spisovatelka kuchařek. Vystřídala tak Veroniku Weigertovou.

Při příležitosti konání konference FIPP Research Forum 2013 v Barceloně byly vyhlášeny výsledky dalšího ročníku soutěže o nejlepší výzkumy časopiseckého trhu FIPP.

Research Awards 2013. Výzkum britské asociace časopisů PPA s názvem Magonomics získal v tomto ročníku dvě první místa, a to v kategorii výzkumů pořádaných národními vydavatelskými asociacemi i cenu absolutního vítěze. Studie mimo jiné zjistila, že časopisy mají nejvyšší návratnost inzertních investic a jsou velmi vhodné pro vytvoření blízkého vztahu produktu se čtenářem.

FIPP v Londýně uspořádala další ročník World Magazine Marketplace, mezinárodního veletrhu časopiseckých licencí a mezinárodní spolupráce na trhu vydávání časopisů. WMM je jedinečným mezinárodním setkáním vydavatelů časopisů, kde jsou nabízeny licence titulů vydávaných v různých částech světa.

Červen 2013

Vydavatelství RF Hobby vydalo 13. června nový titul pod názvem Záhady a mystéria, který je součástí edice Enigma.

Bylo oznámeno, že společnost Agrofert kupuje vydavatelství MAFRA.

Petr Tschakert opustil svou pozici šéfredaktora interiérových časopisů ve společnosti Business Media CZ. Ve funkci ho vystřídala Markéta Klocová, která dosud řídila časopisy Můj dům a Rodinný dům.

Novou šéfredaktorkou zpravodajského portálu iHNed.cz se stala Lucie Tvarůžková. Kromě funkce zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin převzala zodpovědnost za veškerý obsah publikovaný digitální cestou.

Vydavatelství Economia se přesunulo do nového sídla v pražském Karlíně, kde vytvořilo společný newsroom pro všechny své tituly a weby a představilo také nové logo.

Dne 4. června proběhlo setkání zástupců evropských vydavatelských asociací EMMA, ENPA a EPC s představiteli generálního ředitelství pro daně TAXUD Evropské komise. Předmětem jednání byla dokončovaná studie o DPH pro tištěné a digitální noviny a časopisy.

WAN-IFRA ve spolupráci s thajskými vydavateli novin uspořádala 65. světový novinový kongres v Bangkoku. Při této příležitosti se uskutečnilo i 20. světové fórum šéfredaktorů. Na akci se sjelo přes 1 500 odborníků, vydavatelů novin a dalších představitelů novinového průmyslu, kteří měli možnost diskutovat na aktuální témata jako paywally, nové obchodní modely pro zpravodajství, diverzifi kace příjmových zdrojů. V rámci tohoto kongresu se rovněž sešla valná hromada WAN-IFRA, na které byl zvolen nový prezident WAN-IFRA, Tomas Brunegard, někdejší předseda švédské Stampen Media Group.

kalendř akcí červen 1

Světové fórum šéfredaktorů (WEF) již po deváté uveřejnilo roční zprávu Redakční trendy (Trends in Newsroom), která analyzuje pět zásadních novinářských trendů uplynulého roku. Mezi ně patřila mobilní distribuce obsahu, inovativní psaní zpráv, placený digitální obsah, sociální média, data a měření pro vydavatele i novináře.

WAN-IFRA již po patnácté uveřejnila roční zprávu Inovace v novinách (Innovations in Newspapers) upozorňující na nejdůležitější inovace a trendy v oblasti novinového průmyslu. Publikace se zabývala širokým spektrem témat od zpoplatňování internetového obsahu, nutnosti vyhledávání nových zdrojů příjmů až po případové studie z různých zemí světa, které ilustrují inovativní metody novinářského podnikání.

Červenec 2013

Měsíčník pro muže ForMen, jehož vydavatelem je Mladá fronta, začal vycházet v menším formátu Přibyla i letní cestovní verze časopisu za sníženou cenu.

Vydavatelství Empresa Media začalo prodávat společenské týdeníky Instinkt a Sedmička jako společný balíček. Cena balíčku činila 30 korun.

Unie vydavatelů začala používat nové logo. Návrh vytvořil grafi k Filip Sodomka. Značka nově obsahuje podtext Deníky, časopisy, internet a vyjadřuje mimo to také grafi cky sepětí těchto tří médií při šíření vydavatelského obsahu.

unie vydavatelů

Vydavatelství Ringier Axel Springer CZ vydalo 28. července první vydání sportovně-zábavního čtrnáctideníku Nedělní Sport Křížovky.

Vydavatelství RF Hobby uvedlo na trh nový magazín z edice History revue Extra Temné dějiny. Titul se na 84 stranách věnuje temným dějinám středověku se zaměřením na témata, jako jsou čarodějnice, církevní inkvizitoři, ale také významní středověcí učenci a vědci.

Vydavatelství Ringier Axel Springer CZ ve spolupráci s PB - Vyšší odbornou školou a Střední školou managementu oznámilo otevření prvního ročníku Akademie žurnalistiky a nových médií. Jedná se o tříletý vzdělávací program, jehož absolventi získají titul DiS.

Pavel Vondráček odešel z pozice šéfredaktora magazínu Maxim, jehož vydavatelem je Burda Media 2000. Ve funkci ho nahradil Jan Pomuk Štěpánek, do té doby jeden ze zástupců šéfredaktora deníku Metro.

Srpen 2013

Dne 8. srpna se uskutečnila poprvé samostatná prezentace výsledků výzkumu MEDIA PROJEKT. Představena byla data za 1. a 2. čtvrtletí 2013, která byla již výsledkem práce agentur MEDIAN a STEM MARK a byla pořízena s aplikací všech metodických změn zavedených od roku 2013. Prezentace se uskutečnila pro široký okruh zájemců z vydavatelství, mediálních agentur a řad zadavatelů reklamy. Unie vydavatelů přešla tímto na pololetní cyklus pořádání prezentací s rozšířeným obsahem.

Dne 22. srpna proběhl v konferenčním centru Hub jedenáctý brunch časopisů Unie vydavatelů s názvem Souboj titánů, v němž se o přízeň publika utkali zástupci tisku, televize a internetu. Tématem tohoto již tradičního diskusního setkání mediálních profesionálů, vydavatelů, reklamních zadavatelů a mediálních agentur byly komunikační efekty jednotlivých mediatypů, jejich výhody a budoucnost v rámci reklamních investic.

kalendř akcí srpen 1

kalendř akcí srpen 2

Září 2013

Začátkem září proběhla fúze společností Metro Česká republika, která vydávala deník Metro, a společnosti Mafra.

Ředitelkou vydavatelství Bauer Media se stala namísto Jaromíra Skopalíka dosavadní výkonná ředitelka společnosti Bauer Media Praha Alena Černá.

Od září byla zahájena roční etapa realizace výzkumu StarchMetrix prováděného pro Sekci časopisů Unie vydavatelů agenturou GfK Czech.

Vydavatelství Bauer Media ukončilo vydávání měsíčníku Bravo Girl!, jehož poslední číslo se objevilo 19. září.

Vydavatelství Mladá fronta uvedlo do samostatné distribuce znovu časopis Profi t, nejstarší tuzemský titul věnovaný ekonomice a podnikání. Po přechodu do vydavatelství Mladá fronta v roce 2012 vycházel časopis jako příloha deníku E15, a to každých čtrnáct dní.

Vydavatelství Burda Media 2000 uvedlo na trh v roce 2013 již druhou řadu tematických knižních kuchařek, spjatých s kulinářským časopisem Apetit.

Společnost Sanoma Media Praha začala od 20. září vydávat lifestylový magazín Svět v obrazech. Časopis vycházel již v minulosti od roku 1945 až do 90. let. Koncept titulu je postaven na velkoformátových fotografi ích. Šéfredaktorem se stal Pavel Traub, který v Sanomě vede týdeníky Květy a Vlasta.

Vydavatelství Mladá fronta zlevnilo měsíčník Strategie z původních 139,- Kč na 69,- Kč a také zmenšilo jeho formát.

Petr Šabata odešel po dvou a půl letech z funkce šéfredaktora deníku Hospodářské noviny, kterou zastával od února 2011. Vydavatelství Economia rozšířilo vedení o dalšího pracovníka, Vladimíra Piskáčka, který začal vykonávat funkci ředitele redakcí.

Dne 27. září 2013 odpověděl evropský komisař pro daňové otázky Algirdas Šemeta v zastoupení předsedy Evropské komise na dopis evropských vydavatelských asociací EMMA a ENPA k připravované směrnici EU o snížené sazbě DPH, který signovalo 35 národních asociací vydavatelů deníků a časopisů z 20 členských zemí EU.

FIPP uspořádala po devětatřicáté Světový kongres časopisů, jenž se uskutečnil ve dnech 23. - 25. září v Římě. Jednání zahrnovala všechna hlavní témata související s vydáváním časopisů. Jednání kongresu se zúčastnili zástupci Unie vydavatelů Jaromír Skopalík a Tomáš Tkačík. Při této příležitosti vyšla každoroční publikace o digitálních novinkách v časopiseckém průmyslu, World Digital Media Factbook. Publikace seznámila čtenáře s novinkami v oboru v různých částech světa.

kalendř akcí září 1

Říjen 2013

Vydavatelství RF Hobby zahájilo vydávání tří televizních titulů. Titul Extra tip určený pro širokou vrstvu diváků, TV Gold cílený na náročnější diváky a TV Program zaměřený na mladší věkovou skupinu. Zároveň vydavatelství relaunchovalo bulvární týdeník Moje šťastná hvězda.

Vydavatelem titulů Reader‘s Digest a Receptář se stala polská společnost Tarsago Česká republika. Stoprocentní podíl v české Reader’s Digest Výběr společnost Tarsago převzala od americké Reader’s Digest Association. Dlouholetého ředitele Luboše Beniaka vystřídal Jack Robert Safell.

Vydavatelství Bauer Media změnilo dosavadní programový týdeník TV Plus na čtrnáctideník a snížilo jeho prodejní cenu.

Motoristický čtrnáctideník Autohit, který se na českém trhu objevil před 14 lety, změnil vlastníka. Vydavatelství Burda Praha prodalo časopis novému majiteli – vydavatelství Motor- Presse Bohemia.

Zdravotnickou divizi Medical Services vydavatelství Mladá fronta od 1. října vede Karel Novotný, který ve funkci vystřídal Martina Hofmana.

Ve dnech 7. až 9. října 2013 se v Berlíně uskutečnil veletrh technologií a služeb pro novinový a zpravodajský průmysl World Printing Expo. Veletrhu předcházelo jednání řídících orgánů WAN-IFRA, kde bylo zvoleno nové představenstvo na funkční období dalších dvou let. Dále byla přijata deklarace vyzývající vlády vyspělých zemí, aby respektovaly právo na svobodu tisku a informací a vyhnuly se případům jeho narušování, k nimž došlo v poslední době i v několika vyspělých zemích. Vlastní veletrh byl doprovázen řadou odborných seminářů a workshopů.

Evropská asociace časopiseckých médií EMMA vydala svou výroční zprávu. Zpráva obsahovala přehled o lobbistických akcích EMMA organizovaných ve prospěch vydavatelů časopisů v rámci projednávání evropské legislativy, či informace o uskutečněných akcích think tanku ENPA Future Media Lab, zaměřeného na defi nování politických požadavků, které by měly být prosazovány v rámci vývoje evropské legislativy.

Listopad 2013

Na základě analýzy provozu a bezpečnosti a v souvislosti se změnou loga a vizuální identity Unie vydavatelů byl od listopadu 2013 spuštěn provoz nové webové stránky Unie vydavatelů na adrese www.unievydavatelu.cz. Obsah webu nyní shrnuje také všechny informace zaměřené na podporu deníků a časopisů, které byly dříve součástí samostatných webů.

kalendř akcí listopad 1

Valná hromada ENPA proběhla v Athénách 7. a 8. listopadu 2013 ve spolupráci s Athénskou asociací vydavatelů novin (ADNPA). Delegáti přijali rezoluci ENPA týkající se návrhu na novelizaci evropské směrnice o ochraně osobních dat. Rezoluce zdůrazňuje nutnost zachování výjimky pro žurnalistické využití osobních dat na národní úrovni, která by novelou neměla být oslabována, a využití získaných dat pro marketing tisku, zejména předplatného bez nutnosti získání předběžného souhlasu předplatitelů.

Ve dnech 13. a 14. listopadu proběhla mediální konference Forum Media 2013. Unie vydavatelů jako odborný garant uspořádala odpoledne 14. listopadu vlastní programový blok „Umíme měřit tiskovou i internetovou reklamu“, zaměřený na nové trendy ve výzkumu tisku, především měření zásahu a efektivity tiskové reklamy a synergie působení obsahu v tisku na dalších platformách. Byly také představeny výzkumy vydavatelství Meredith, výzkum StarchMetrix realizovaný pro Sekci časopisů Unie vydavatelů a výsledky nadstavby MEDIA PROJEKTu MP Online.

kalendř akcí listopad 2

Sekce deníků Unie vydavatelů vydala překlad německé publikace Zeitungsqualitäten 2013 s názvem Kvalita novin 2013, která shrnuje množství argumentů o efektivitě deníků jako reklamního média a upozorňuje na jejich nezastupitelnost v rámci reklamních kampaní. Obsah publikace je doplněn o přehledné údaje o novinovém trhu v ČR a některé výsledky výzkumů prováděných Unií vydavatelů.

Magazín Marie Claire změnil svého tuzemského vydavatele. Od vydavatelství Sanoma Media ho převzala Burda Praha.

Vydavatelství Economia ukončilo vydávání magazínu Bel Mondo.

Prezident Evropské asociace vydavatelů novin Ivar Rusdal vystoupil na semináři „Krize tisku v Evropě“, který se uskutečnil v Evropském parlamentu 13. listopadu. Seminář, který uspořádal poslanecký klub liberálů ALDE a organizace MEDIA Intergroup, byl zaměřen na debatu o současné situaci evropského tisku. Rusdal mimo jiné zdůraznil, že parlament by se měl zaměřit na budoucnost tisku, namísto zabývání se jeho minulostí. Tisk jako nezávislé a odpovědné médium bude mít velkou budoucnost, pokud získá správný ekonomický a legislativní prostor pro svůj rozvoj.

Z celostátního deníku MF Dnes odešel 15. listopadu 2013 jeho šéfredaktor Robert Čásenský. Titul řídil od roku 2006. Novou šéfredaktorkou MF Dnes se od ledna 2014 stala Sabina Slonková, která dříve pracovala ve zpravodajském serveru Aktuálně.cz.

Dne 19. listopadu na svém zasedání schválila program činnosti a rozpočet na rok 2014 Sekce deníků Unie vydavatelů. Sekce časopisů stejné dokumenty pro svoji činnost v roce 2014 projednala a schválila na zasedání pléna, které proběhlo 21. listopadu.

Jednání dozorčí rady Unie vydavatelů proběhlo 26. listopadu. Rada schválila výsledky hospodaření Unie vydavatelů v roce 2012, rozpočet na rok 2014, seznámila se s činností Unie vydavatelů a sekcí v roce 2013 a jmenovala svého předsedu na rok 2014.

Dřívější ředitel inzerce ve vydavatelství Burda Praha a Burda Media 2000 Vít Fiala přešel do vydavatelství Bauer Media na pozici obchodního ředitele a nahradil Kláru Kynosovou. Vedením inzerce v Burdě byl pověřen Lukáš Polák.

Němci věřili reklamě v novinách ještě více, než tomu bylo o dva roky dříve. Vyplynulo to z výsledků globálního online výzkumu agentury Nielsen. Podle nich věřilo reklamě v novinách 45 procent obyvatel Německa, což je ve srovnání s rokem 2011 o 17 procentních bodů více. Novinová reklama dosáhla nejlepšího výsledku ve srovnání s reklamou v ostatních mediatypech.

Prosinec 2013

Dne 1. prosince nastoupil na post šéfredaktora Lidových novin István Léko. Ředitelem redakce se stal Veselin Vačkov.

Ve dnech 2. – 4. prosince se ve Varšavě konala evropská konference Youth Engagement Summit Europe o získávání mladých čtenářů novin a realizaci různých forem projektů zapojení novin do vzdělávání, pořádaná sekcí WAN-IFRA Newspapers in Education. Na konferenci byly představeny zejména nové případové studie více než 20 úspěšných projektů realizovaných vydavateli v různých částech světa.

Dne 10. prosince 2013 rezignoval na svou pozici člena představenstva vydavatelství MAFRA Petr Marek. P. Marek pracoval pro skupinu Mafra patnáct let. P. Marek vykonával funkci předsedy Sekce deníků Unie vydavatelů, na kterou rezignoval také.

Valná hromada Unie vydavatelů proběhla 12. prosince za účasti zástupců 21 člena. Valná hromada schválila zprávu o činnosti Unie vydavatelů v roce 2013 a výsledky hospodaření Unie vydavatelů v roce 2012. Projednala a schválila program činnosti a rozpočet Unie vydavatelů na rok 2014. Valná hromada zvolila předsedou ABC ČR na rok 2014 Libora Vachtla (Economia).

Česká edice časopisu OK! opět změnila svoji podobu. Měsíčník nyní klade důraz na jednoduchost a minimalismus. Mezi další změny patří používání méně barev.

Časopis Computer od vydavatelství Mladá fronta prošel několika změnami. Změnila se jeho periodicita z dosavadního čtrnáctideníku na měsíčník i cena, došlo i k jeho grafi cké úpravě.

Bylo oznámeno, že americký časopis Newsweek začne v lednu 2014 opět vycházet v tištěné podobě. Oznámil to jeho nový šéfredaktor Jim Impoco. Naposledy titul vyšel v prosinci 2012, poté byl publikován pouze v internetové podobě. Týdeník poprvé vyšel v roce 1933, avšak v posledních letech se potýkal se ztrátami, a tak musela být jeho tištěná verze pozastavena.