Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Časopis roku 2013

časopis roku 1

V lednu 2014 zahájila Sekce časopisů Unie vydavatelů jubilejní desátý ročník soutěže Časopis roku, v níž časopisy soutěžily podle svých výsledků a kvalit dosažených v roce 2013. Soutěž Časopis roku pořádá Unie vydavatelů již od roku 2004. Za dobu své existence prošla soutěž řadou organizačních změn, v jejichž rámci se měnil počet a zaměření soutěžních kategorií, pravidla soutěže, způsob vyhodnocování a podobně. Cílem úprav bylo postupně objektivizovat výsledky soutěže zejména prostřednictvím zohlednění ukazatelů vývoje tržního postavení soutěžících titulů, jako je objem jejich prodeje, počet čtenářů nebo dosažené inzertní výkony.

Soutěž Časopis roku je pořádána pro posílení postavení a prestiže časopiseckého mediatypu mezi ostatními médii a zároveň s cílem upozornit zadavatele reklamy, mediální agentury a další odbornou veřejnost na kvalitní, úspěšné či inovativní tituly i na to, že časopisy jako celek jsou živým a vyvíjejícím se mediatypem. V neposlední řadě chce soutěž vyhodnotit a ocenit ty, kteří se na úspěchu jednotlivých titulů podíleli po obsahové, obchodní či manažerské stránce.

Soutěž proběhla v desátém ročníku ve stejné struktuře kategorií a podle stejných organizačních pravidel a hodnotících kritérií jako ve dvou předchozích ročnících, protože zkušenosti i porovnání výsledků jednotlivých ročníků ukázaly, že tato pravidla jsou vhodně nastavena.

Soutěže se v desátém ročníku zúčastnilo 40 časopisových titulů, 5 digitálních projektů a 14 obálek. Soutěžící časopisy v kategoriích I. až V. byly hodnoceny podle dosažené výše indexů meziroční změny prodaného nákladu, čtenosti a objemu inzerce a také podle názoru odborné poroty. Do kategorie VI. Hvězda roku byly na základě objektivních kritérií zařazeny všechny časopisy přihlášené v kategoriích I. – V. V kategorii VII. Launch nebo relaunch roku soutěžily tituly, které začaly vycházet v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013, nebo v tomto období prošly výraznější grafi ckou či obsahovou změnou. Kategorie VIII. B2B časopis roku byla zaměřena na tituly pro profesní skupiny anebo určené pro komunikaci uvnitř těchto skupin, s výrazným podílem předplatného, převážně měsíční periodicitou a nákladem do přibližně 5 000 výtisků na vydání. Kategorie IX. Digitální počin roku byla určena projektům vydavatelů časopisů zaměřeným na zprostředkování časopiseckého typu obsahu s důrazem na využití předností internetu a dalších digitálních a mobilních technologií. V dalším ročníku se uvažuje o větším otevření soutěže různým vydavatelům prostřednictvím úpravy přihlašovacích kritérií.

Výsledky Časopisu roku 2013 byly vyhlášeny dne 10. dubna 2014 v klubu SaSaZu.

Hlavním partnerem soutěže byla i v 10. ročníku První novinová společnost, a. s., dalšími partnery pak společnosti Sabre a AVON.

Porotci ročníku 2013

Mediální agentury:
Pavlína Vodičková (Aegis Media Group)
Lucie Koulová (Mindshare)
Petr Majerik (AT Media)
Magida Sukkari (OmnicomMediaGroup)

Zadavatelé inzerce:
Eva Kolesárová (Telefonica O2)
Zbyněk Gabriel (Česká spořitelna)
Monika Kozáková (ČEZ)
Eva Ťoupalíková (Modrá pyramida)

časopis roku 2

časopis roku 3
časopis roku 4
časopis roku 5
časopis roku 6
Výzkum trhu:
Hana Říhová (TNS - AISA)
Pavel Mužík (Medea Research)
Pavel Šimoník (STEM/MARK)

Grafi ci:
Filip Sodomka (Design Sodomka)
Jiří Toman (Toman Graphic Design)
Tereza Eschlerová (Freelance AD a CD Lowe)

Digitální projekty:
Stanislav Holec (Kiero)
Petr Kolář (Sabre)
Zuzana Paulinova (Best Online Media)

Nezávislý odborník z mediální oblasti:
Martina Vojtěchovská (Mediaguru)

Akademická obec:
Denisa Kasl Kollmannová (FSV UK)
Milan Kašík (VŠFS)

Zástupci partnerů:
Zuzana Hladíková (PNS)

Ředitelkou 10. ročníku soutěže Časopis roku byla spisovatelka
paní Alena Ježková.


Výsledky soutěžeI. kategorie
Časopisy s prodaným nákladem nad 100 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2013
TV MINI, ASTROSAT, SPOL. S R. O.

Další tituly přihlášené do kategorie:
SVĚT ŽENY, Burda Praha, s. r. o.
TV MAGAZÍN, Astrosat, spol. s r. o.
TV MAX, Bauer Media, v. o. s.
TV STAR, Astrosat, spol. s r. o.
II. kategorie
Časopisy s prodaným nákladem od 50 000 do 100 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2013
MARIANNE, BURDA MEDIA 2000 S. R. O.

Další tituly přihlášené do kategorie:
EPOCHA, RF HOBBY, s. r. o.
TINA, Bauer Media, v. o. s.
TV EXPRES, Astrosat, spol. s r. o.
ŽENA A ŽIVOT, Bauer Media, v. o. s.
III. kategorie
Časopisy s prodaným nákladem od 25 000 do 50 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2013
100+1 ZAHRANIČNÍ ZAJÍMAVOST, EXTRA PUBLISHING, s. r. o.

Další tituly, které porota vyhodnotila jako nejlepší:
APETIT, Burda Media 2000, s. r. o.
MAGAZÍN ŠÍP, Astrosat, spol. s r. o.
MAXIM, Burda Media 2000 s. r. o.
RESPEKT, Respekt Publishing, a. s.
IV. kategorie
Časopisy s prodaným nákladem od 15 000 do 25 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2013
NATIONAL GEOGRAPHIC, SANOMA MEDIA PRAHA, S. R. O.

Další tituly přihlášené do této kategorie:
GURMET, Astrosat, spol. s r. o.
PRAKTICKÁ ŽENA,
Sanoma Media Praha, s. r. o.
TINA BYDLÍME, Bauer Media, v. o. s.
V. kategorie
Časopisy s prodaným nákladem pod 15 000 ks

1. pořadí a titul Časopis roku 2013
MŮJ DŮM, BUSINESS MEDIA CZ, S. R. O.

Další tituly, které porota vyhodnotila jako nejlepší:
DŮM A ZAHRADA,
Sanoma Media CZ, a. s.
LEVEL, Naked Dog, s. r. o.
MODERNÍ BYT,
Business Media CZ, s. r. o.
ŽIVÁ HISTORIE,
Extra Publishing, s. r. o.
VI. kategorie
Hvězda roku 2013

1. pořadí a titul Časopis roku 2013
TINA BYDLÍME, BAUER MEDIA, V. O. S.

Další tituly z pětice nejlepších:
MAXIM, Burda Media 2000 s. r. o.
MŮJ DŮM, Business Media CZ, s. r. o.
NATIONAL GEOGRAPHIC,
Sanoma Media Praha, s. r. o.
TV EXPRES, Astrosat, spol. s r. o.
VII. kategorie
Launch nebo relaunch roku

1. pořadí a titul Časopis roku 2013
MOJE PSYCHOLOGIE, MLADÁ FRONTA, A. S.

Další tituly přihlášené do kategorie:
F.O.O.D., Mladá fronta, a. s.
LEVEL, Naked Dog, s. r. o.
STORY, Sanoma Media Praha, s. r. o.
SVĚT NA DLANI, RF Hobby, s. r. o.
VIII. kategorie
B2B časopis

1. pořadí a titul B2B časopis roku 2013
Architekt , Julius Macháček – KABINET

Další tituly kategorie B2B, které porota vyhodnotila jako nejlepší:
MARKETING & MEDIA, Economia, a. s.
PRÁVNÍ RÁDCE, Economia, a. s.
TECHNICKÝ TÝDENÍK,
Business Media CZ, s. r. o.
IX. kategorie
Digitální počin roku 2013

1. pořadí a titul Digitální počin roku 2013
DOTYK, TABLET MEDIA, A. S.

Další soutěžící projekty:
Další projekty přihlášené do kategorie:
Čilichili.cz, Boomerang Publishing, s. r. o.
Mobilisace 1938, Extra Publishing, s. r. o.
www.dumabyt.cz, Business Media CZ, s. r. o.
www.recepty.cz + aplikace, Mladá Fronta, a. s.
X. kategorie
Obálka roku 2013

1. pořadí a titul Časopis roku 2013
EKONOM 7/2013, ECONOMIA, A. S.

Další obálky na shortlistu:
Architekt 3/2013, Julius Macháček – Kabinet
Čilichili 4/2013, Boomerang Publishing, s. r. o.
Euro 9/2013, Mladá fronta, a. s.
Respekt 27/2013, Respekt Publishing, a. s.