Unie vydavatelů
 
Výběr ročníku: 

Slovníček pojmů použitých v tabulkách

ČESKY ENGLISH
Celkové inzertní příjmy vydavatelů
Celostátní deníky
CPT
Časopisy - bydlení, bytová kultura
Časopisy - hudba, film a foto

Časopisy - informační a komunikační technologie
Časopisy - péče o zdraví
Časopisy - vaření
Časopisy - zahrada a hobby
Časopisy o vědě, technice, zajímavostech a cestování

Časopisy počítačových her
Časopisy pro děti a mládež
Časopisy pro chovatele a o přírodě
Časopisy pro ženy
Časopisy pro ženy - čtení křížovky a soutěže

Časopisy programové
Časopisy životního stylu pro muže
Časopisy životního stylu pro ženy
Čtenost
Čtrnáctideník

Deníky
Deníky zdarma
Dosah jednotlivých vydavatelů
Ekonomické časopisy
Inzertní plocha (strany)

Měsíčník
Meziroční změna
Motoristické časopisy
Název
Objem inzerce (v tis. Kč)

Odborné časopisy
Ověřování nákladů tisku
Periodicita
Podíly na trhu vydavatelů
Prodaný náklad

Průměr
Regionální deníky
Regionální podíly na celkové čtenosti deníků
Reklamní příjmy tisku
Společenské časopisy

Sportovní časopisy
Suplementy
Suplementy - netýdenní
Týdeníky
Vkládaný (tištěný) náklad

x ročně
Zpravodajské regionální časopisy
Zpravodajské týdeníky - celostátní
Total advertising revenues of publishers
National dailies
Cost per thousand
Magazines - living, living culture
Magazines - music, film, photo

Magazines - IT and communication
Magazines - health care
Magazines - cooking
Magazines - garden and hobby
Magazines - about science, technology and travelling

Magazines of computer games
Magazines for children and youth
Magazines about pets and nature
Magazines for women
Magazines for women - reading, crosswords

TV guides
Lifestyle magazines for men
Lifestyle magazines for women
Readership
Fortnightly

Dailies
Free dailies
Reach of particular publishers
Business magazines
Advertising pages

Monthly
Y-to-Y change
Motorcar magazines
Name of title
Advertising volume (in 000s CZK)

Professional magazines
Print circulation audit
Periodicity
Shares of publishers
Paid circulation (sale)

Average
Regional dailies
Regional shares of dailies readership
Print advertising revenues
General interest magazines

Sports magazines
Supplements
Non weekly supplements
Weeklies
Inserted (printed) circulation

x times per year
Regional news reviews
National weekly news reviews